Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 17/10/2019 15:30.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20190.0 947.2 manje od proseka za Zima ...0.0* 748.5 manje od proseka za Proleće ...0.0* 899.2 manje od proseka za Leto ...0.0* 868.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018215.2 732 manje od proseka za Zima ...227.6 520.9 manje od proseka za Proleće ...0.0 899.2 manje od proseka za Leto ...0.0* 868.6 manje od proseka za Jesen ...442.8* 3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0* 947.2 manje od proseka za Zima ...0.0* 748.5 manje od proseka za Proleće ...0.0* 899.2 manje od proseka za Leto ...70.2* 798.4 manje od proseka za Jesen ...70.2* 3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20162200.6* 1 više od proseka za Zima ...2433.4* 1 više od proseka za Proleće ...512.8* 386.4 manje od proseka za Leto ...5088.6* 4 više od proseka za Jesen ...10235.4* 6 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20155820.0* 4 više od proseka za Zima ...1731.0* 982.5 više od proseka za Proleće ...3320.6* 2 više od proseka za Leto ...2995.4* 2 više od proseka za Jesen ...13867.0* 10 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20144.0* 943.2 manje od proseka za Zima ...1703.4* 954.9 više od proseka za Proleće ...4809.6* 3 više od proseka za Leto ...0.0* 868.6 manje od proseka za Jesen ...6517.0* 3 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201391.2* 856 manje od proseka za Zima ...212.6* 535.9 manje od proseka za Proleće ...2.8* 896.4 manje od proseka za Leto ...127.8* 740.8 manje od proseka za Jesen ...434.4* 3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 201248.2* 899 manje od proseka za Zima ...301.8* 446.7 manje od proseka za Proleće ...21.4* 877.8 manje od proseka za Leto ...82.2* 786.4 manje od proseka za Jesen ...453.6* 3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011145.2* 802 manje od proseka za Zima ...127.0* 621.5 manje od proseka za Proleće ...126.8* 772.4 manje od proseka za Leto ...39.6 829 manje od proseka za Jesen ...438.6* 3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------197.7* 701.5 manje od proseka za Leto ...282.2* 586.4 manje od proseka za Jesen ...479.9* 2 manje od proseka za yearly ...
 
Maks5820.0 2433.4 4809.6 5088.6 13867.0
prosek947.2 748.5 899.2 868.6 3463.5
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.