Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 18/1/2018 00:50.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 2018118.0* 80.7 više od proseka za Zima ...---------118.0* 39 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0* 37.3 manje od proseka za Zima ...0.0* 72.1 manje od proseka za Proleće ...0.0* 4 manje od proseka za Leto ...70.2* 26.6 više od proseka za Jesen ...70.2* 86.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0* 37.3 manje od proseka za Zima ...0.0* 72.1 manje od proseka za Proleće ...0.0* 4 manje od proseka za Leto ...0.0* 43.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 157 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0* 37.3 manje od proseka za Zima ...0.0* 72.1 manje od proseka za Proleće ...0.0* 4 manje od proseka za Leto ...0.0* 43.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 157 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20144.0* 33.3 manje od proseka za Zima ...0.0* 72.1 manje od proseka za Proleće ...0.0* 4 manje od proseka za Leto ...0.0* 43.6 manje od proseka za Jesen ...4.0* 153 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201391.2* 53.9 više od proseka za Zima ...130.6* 58.5 više od proseka za Proleće ...2.6* 1.4 manje od proseka za Leto ...127.8* 84.2 više od proseka za Jesen ...352.2* 195.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 201248.2* 10.9 više od proseka za Zima ...301.8* 229.7 više od proseka za Proleće ...21.4* 17.4 više od proseka za Leto ...67.8* 24.2 više od proseka za Jesen ...439.2* 282.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011---------39.4* 4.2 manje od proseka za Jesen ...39.4* 117.6 manje od proseka za yearly ...
 
Maks118.0 301.8 21.4 127.8 439.2
prosek37.3 72.1 4.0 43.6 157.0
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.