Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 17/6/2019 16:45.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191983.6 224.1 više od proseka za Zima ...1246.7* 131.5 više od proseka za Proleće ...23.6* 227.3 manje od proseka za Leto ...---3253.9* 783 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181868.9 109.4 više od proseka za Zima ...1030.4 84.8 manje od proseka za Proleće ...377.1 126.2 više od proseka za Leto ...912.7* 1.4 više od proseka za Jesen ...4189.1* 152.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20171900.9* 141.4 više od proseka za Zima ...1114.0* 1.2 manje od proseka za Proleće ...220.7* 30.2 manje od proseka za Leto ...1108.0* 196.7 više od proseka za Jesen ...4343.6* 306.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20161515.4* 244.1 manje od proseka za Zima ...1018.7* 96.5 manje od proseka za Proleće ...210.0* 40.9 manje od proseka za Leto ...568.3* 343 manje od proseka za Jesen ...3312.4* 724.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20151697.0* 62.5 manje od proseka za Zima ...1044.9* 70.3 manje od proseka za Proleće ...234.9* 16 manje od proseka za Leto ...822.0* 89.3 manje od proseka za Jesen ...3798.8* 238.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20141284.8* 474.7 manje od proseka za Zima ...1007.6* 107.6 manje od proseka za Proleće ...202.0* 48.9 manje od proseka za Leto ...979.1* 67.8 više od proseka za Jesen ...3473.5* 563.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20131874.4* 114.9 više od proseka za Zima ...1097.2* 18 manje od proseka za Proleće ...339.9* 89 više od proseka za Leto ...989.5* 78.2 više od proseka za Jesen ...4301.0* 264.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 20122040.6* 281.1 više od proseka za Zima ...1190.4* 75.2 više od proseka za Proleće ...195.7* 55.2 manje od proseka za Leto ...773.4* 137.9 manje od proseka za Jesen ...4200.1* 163.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20111670.2* 89.3 manje od proseka za Zima ...1286.5* 171.3 više od proseka za Proleće ...389.4* 138.5 više od proseka za Leto ...1049.1 137.8 više od proseka za Jesen ...4395.2* 358.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------315.2* 64.3 više od proseka za Leto ...999.3* 88 više od proseka za Jesen ...1314.5* 2722.4 manje od proseka za yearly ...
 
Maks2040.6 1286.5 389.4 1108.0 4395.2
prosek1759.5 1115.2 250.9 911.3 4036.9
Min1284.8 1007.6 23.6 568.3 1314.5
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20190.0  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...1.3* 20.4 manje od proseka za Leto ...---1.3* 22.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0  0.0 0.1 manje od proseka za Proleće ...0.0 21.7 manje od proseka za Leto ...0.0* 2.2 manje od proseka za Jesen ...0.0* 24 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...23.8* 2.1 više od proseka za Leto ...0.9* 1.3 manje od proseka za Jesen ...24.7* 0.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...13.4* 8.3 manje od proseka za Leto ...0.0* 2.2 manje od proseka za Jesen ...13.4* 10.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0*  0.5* 0.4 više od proseka za Proleće ...21.3* 0.4 manje od proseka za Leto ...14.7* 12.5 više od proseka za Jesen ...36.5* 12.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20140.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...7.0* 14.7 manje od proseka za Leto ...0.0* 2.2 manje od proseka za Jesen ...7.0* 17 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20130.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...19.4* 2.3 manje od proseka za Leto ...0.0* 2.2 manje od proseka za Jesen ...19.4* 4.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 20120.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...75.8* 54.1 više od proseka za Leto ...2.2*  78.0* 54 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20110.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...23.7* 2 više od proseka za Leto ...1.9 0.3 manje od proseka za Jesen ...25.6* 1.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------31.7* 10 više od proseka za Leto ...0.0* 2.2 manje od proseka za Jesen ...31.7* 7.7 više od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 0.5 75.8 14.7 78.0
prosek0.0 0.1 21.7 2.2 24.0
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.