Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 11/12/2018 23:25.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 2019221.0* 1342.7 manje od proseka za Zima ...---------221.0* 3628.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181868.9 305.2 više od proseka za Zima ...1030.4 68.3 manje od proseka za Proleće ...377.1 101 više od proseka za Leto ...912.7* 1.4 više od proseka za Jesen ...4189.1* 339.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20171900.9* 337.2 više od proseka za Zima ...1114.0* 15.3 više od proseka za Proleće ...220.7* 55.4 manje od proseka za Leto ...1108.0* 196.7 više od proseka za Jesen ...4343.6* 493.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20161515.4* 48.3 manje od proseka za Zima ...1018.7* 80 manje od proseka za Proleće ...210.0* 66.1 manje od proseka za Leto ...568.3* 343 manje od proseka za Jesen ...3312.4* 537.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20151697.0* 133.3 više od proseka za Zima ...1044.9* 53.8 manje od proseka za Proleće ...234.9* 41.2 manje od proseka za Leto ...822.0* 89.3 manje od proseka za Jesen ...3798.8* 51 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20141284.8* 278.9 manje od proseka za Zima ...1007.6* 91.1 manje od proseka za Proleće ...202.0* 74.1 manje od proseka za Leto ...979.1* 67.8 više od proseka za Jesen ...3473.5* 376.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20131874.4* 310.7 više od proseka za Zima ...1097.2* 1.5 manje od proseka za Proleće ...339.9* 63.8 više od proseka za Leto ...989.5* 78.2 više od proseka za Jesen ...4301.0* 451.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 20122040.6* 476.9 više od proseka za Zima ...1190.4* 91.7 više od proseka za Proleće ...195.7* 80.4 manje od proseka za Leto ...773.4* 137.9 manje od proseka za Jesen ...4200.1* 350.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20111670.2* 106.5 više od proseka za Zima ...1286.5* 187.8 više od proseka za Proleće ...389.4* 113.3 više od proseka za Leto ...1049.1 137.8 više od proseka za Jesen ...4395.2* 545.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------315.2* 39.1 više od proseka za Leto ...999.3* 88 više od proseka za Jesen ...1314.5* 2535.3 manje od proseka za yearly ...
 
Maks2040.6 1286.5 389.4 1108.0 4395.2
prosek1563.7 1098.7 276.1 911.3 3849.8
Min221.0 1007.6 195.7 568.3 221.0
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20190.0*  ---------0.0* 26.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0  0.0 0.1 manje od proseka za Proleće ...0.0 24 manje od proseka za Leto ...0.0* 2.2 manje od proseka za Jesen ...0.0* 26.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...23.8* 0.2 manje od proseka za Leto ...0.9* 1.3 manje od proseka za Jesen ...24.7* 1.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...13.4* 10.6 manje od proseka za Leto ...0.0* 2.2 manje od proseka za Jesen ...13.4* 12.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0*  0.5* 0.4 više od proseka za Proleće ...21.3* 2.7 manje od proseka za Leto ...14.7* 12.5 više od proseka za Jesen ...36.5* 10.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20140.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...7.0* 17 manje od proseka za Leto ...0.0* 2.2 manje od proseka za Jesen ...7.0* 19.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20130.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...19.4* 4.6 manje od proseka za Leto ...0.0* 2.2 manje od proseka za Jesen ...19.4* 6.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 20120.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...75.8* 51.8 više od proseka za Leto ...2.2*  78.0* 51.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20110.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...23.7* 0.3 manje od proseka za Leto ...1.9 0.3 manje od proseka za Jesen ...25.6* 0.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------31.7* 7.7 više od proseka za Leto ...0.0* 2.2 manje od proseka za Jesen ...31.7* 5.4 više od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 0.5 75.8 14.7 78.0
prosek0.0 0.1 24.0 2.2 26.3
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.