Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 27/7/2021 00:50.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 20211757.8 0.5 više od proseka za Zima ...1426.0 268 više od proseka za Proleće ...244.1* 40.7 manje od proseka za Leto ...---3427.9* 676.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20201737.1 20.2 manje od proseka za Zima ...1272.6 114.6 više od proseka za Proleće ...427.1* 142.3 više od proseka za Leto ...940.2 35.6 više od proseka za Jesen ...4377.0* 272.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20191983.6 226.3 više od proseka za Zima ...1249.7* 91.7 više od proseka za Proleće ...256.9* 27.9 manje od proseka za Leto ...820.2 84.4 manje od proseka za Jesen ...4310.4* 205.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181868.9 111.6 više od proseka za Zima ...1030.4 127.6 manje od proseka za Proleće ...377.1 92.3 više od proseka za Leto ...912.7* 8.1 više od proseka za Jesen ...4189.1* 84.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20171900.9* 143.6 više od proseka za Zima ...1114.0* 44 manje od proseka za Proleće ...220.7* 64.1 manje od proseka za Leto ...1108.0* 203.4 više od proseka za Jesen ...4343.6* 238.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20161515.4* 241.9 manje od proseka za Zima ...1018.7* 139.3 manje od proseka za Proleće ...210.0* 74.8 manje od proseka za Leto ...568.3* 336.3 manje od proseka za Jesen ...3312.4* 792.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20151697.0* 60.3 manje od proseka za Zima ...1044.9* 113.1 manje od proseka za Proleće ...234.9* 49.9 manje od proseka za Leto ...822.0* 82.6 manje od proseka za Jesen ...3798.8* 305.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20141284.8* 472.5 manje od proseka za Zima ...1007.6* 150.4 manje od proseka za Proleće ...202.8* 82 manje od proseka za Leto ...928.5* 23.9 više od proseka za Jesen ...3423.7* 681 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20131874.4* 117.1 više od proseka za Zima ...1097.2* 60.8 manje od proseka za Proleće ...343.3* 58.5 više od proseka za Leto ...989.5* 84.9 više od proseka za Jesen ...4304.4* 199.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 20122040.6* 283.3 više od proseka za Zima ...1190.4* 32.4 više od proseka za Proleće ...195.7* 89.1 manje od proseka za Leto ...812.9* 91.7 manje od proseka za Jesen ...4239.6* 134.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20111670.2* 87.1 manje od proseka za Zima ...1286.5* 128.5 više od proseka za Proleće ...389.4* 104.6 više od proseka za Leto ...1049.1 144.5 više od proseka za Jesen ...4395.2* 290.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------315.2* 30.4 više od proseka za Leto ...999.3* 94.7 više od proseka za Jesen ...1314.5* 2790.2 manje od proseka za yearly ...
 
Maks2040.6 1426.0 427.1 1108.0 4395.2
prosek1757.3 1158.0 284.8 904.6 4104.7
Min1284.8 1007.6 195.7 568.3 1314.5
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 20210.0  0.0 0.1 manje od proseka za Proleće ...26.1* 4.5 više od proseka za Leto ...---26.1* 2.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20200.0  0.7 0.6 više od proseka za Proleće ...8.0* 13.6 manje od proseka za Leto ...0.2 1.6 manje od proseka za Jesen ...8.9* 14.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20190.0  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...22.7* 1.1 više od proseka za Leto ...0.0 1.8 manje od proseka za Jesen ...22.7* 0.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0  0.0 0.1 manje od proseka za Proleće ...0.0 21.6 manje od proseka za Leto ...0.0* 1.8 manje od proseka za Jesen ...0.0* 23.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...23.8* 2.2 više od proseka za Leto ...0.9* 0.9 manje od proseka za Jesen ...24.7* 1.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...13.4* 8.2 manje od proseka za Leto ...0.0* 1.8 manje od proseka za Jesen ...13.4* 10.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0*  0.5* 0.4 više od proseka za Proleće ...21.3* 0.3 manje od proseka za Leto ...14.7* 12.9 više od proseka za Jesen ...36.5* 13 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20140.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...7.0* 14.6 manje od proseka za Leto ...0.0* 1.8 manje od proseka za Jesen ...7.0* 16.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20130.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...19.4* 2.2 manje od proseka za Leto ...0.0* 1.8 manje od proseka za Jesen ...19.4* 4.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 20120.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...75.8* 54.2 više od proseka za Leto ...2.2* 0.4 više od proseka za Jesen ...78.0* 54.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20110.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...23.7* 2.1 više od proseka za Leto ...1.9 0.1 više od proseka za Jesen ...25.6* 2.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------18.1* 3.5 manje od proseka za Leto ...0.0* 1.8 manje od proseka za Jesen ...18.1* 5.4 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 0.7 75.8 14.7 78.0
prosek0.0 0.1 21.6 1.8 23.5
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.