Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 27/9/2022 13:25.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 20220.0 42 manje od proseka za Zima ...0.0 72.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 26.8 manje od proseka za Leto ...0.0* 46.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 187.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20210.0 42 manje od proseka za Zima ...0.0 72.4 manje od proseka za Proleće ...0.0 26.8 manje od proseka za Leto ...0.0 46.6 manje od proseka za Jesen ...0.0 187.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20200.0 42 manje od proseka za Zima ...0.0 72.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 26.8 manje od proseka za Leto ...0.0 46.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 187.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20190.0 42 manje od proseka za Zima ...0.0* 72.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 26.8 manje od proseka za Leto ...0.0 46.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 187.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018215.2 173.2 više od proseka za Zima ...227.6 155.2 više od proseka za Proleće ...0.0 26.8 manje od proseka za Leto ...0.0* 46.6 manje od proseka za Jesen ...442.8* 255 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0* 42 manje od proseka za Zima ...0.0* 72.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 26.8 manje od proseka za Leto ...70.2* 23.6 više od proseka za Jesen ...70.2* 117.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0* 42 manje od proseka za Zima ...0.0* 72.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 26.8 manje od proseka za Leto ...0.0* 46.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 187.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0* 42 manje od proseka za Zima ...0.0* 72.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 26.8 manje od proseka za Leto ...0.0* 46.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 187.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20144.0* 38 manje od proseka za Zima ...0.0* 72.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 26.8 manje od proseka za Leto ...0.0* 46.6 manje od proseka za Jesen ...4.0* 183.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201391.2* 49.2 više od proseka za Zima ...212.6* 140.2 više od proseka za Proleće ...2.8* 24 manje od proseka za Leto ...127.8* 81.2 više od proseka za Jesen ...434.4* 246.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 201248.2* 6.2 više od proseka za Zima ...301.8* 229.4 više od proseka za Proleće ...21.4* 5.4 manje od proseka za Leto ...86.0* 39.4 više od proseka za Jesen ...457.4* 269.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011145.2* 103.2 više od proseka za Zima ...127.0* 54.6 više od proseka za Proleće ...126.8* 100 više od proseka za Leto ...39.6 7 manje od proseka za Jesen ...438.6* 250.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------197.7* 170.9 više od proseka za Leto ...282.2* 235.6 više od proseka za Jesen ...479.9* 292.1 više od proseka za yearly ...
 
Maks215.2 301.8 197.7 282.2 479.9
prosek42.0 72.4 26.8 46.6 187.8
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.